ModernizacjeLABOR-PREC wykonuje modernizację n/w urządzeń laboratoryjnych:

 • Prasy wytrzymałościowe z przeznaczeniem do badań:
  • betonów
  • mas bitumicznych, typ Marshall
  • gruntów, typ CBR
  • cementów
  • ceramiki budowlanej, cegły, pustaki itp.
  • ceramiki
  • naroży okiennych
  • lin kopalnianych
 • Maszyny wytrzymałościowe dla sił ściskających i rozciągających
 • Inne, w ustaleniu z naszym Klientem

Podstawowym założeniem modernizacji maszyn wytrzymałościowych jest zmiana sposobu pomiaru siły dla uzyskania wyższej klasy dokładności pomiarowej z możliwością odczytywania szybkości przyrostu obciążenia. Dysponujemy zestawem typ CMS 2000 opracowanym i wykonanym przez współpracujący z nami Zakład Elektroniki Pomiarowej Wielkości Nieelektrycznych inż. Jerzy Czerwiński, służącym do modernizacji pras laboratoryjnych. System został zbadany przez Główny Urząd Miar i zatwierdzony do zastosowania. Wykorzystujemy również zestawy modernizacyjne, wykonane przez szwajcarską firmę Walter+Bai.

Prasy wytrzymałościowe f-my CONTROLS 200kN,
przystosowane do badań tzw. stabilizacji, dla Laboratoriów G.D.D.K. i A.
Prasa wytrzymałościowa f-my Josef Freundl 100/3000kN
dla Laboratorium Polskiej Akademi Nauk w Warszawie
Prasa wytrzymałościowa f-my Stalimet Kraków 1500kN
dla Laboratorium BT-TOPBETON Gorzów Wlkp.
Prasa wytrzymałościowa f-my ZAŃ Kraków, typ Marshall/CBR 50kN
dla Laboratorium BUDIMEX-DROMEX