O firmie

Personel firmy LABOR-PREC


Początki działalności firmy sięgają 1969 roku, kiedy to powstał Zakład naprawy twardościomierzy, a później maszyn wytrzymałościowych, kierowany przez inż. Henryka Gejsztora. W roku 1984 nastąpiła zmiana właściciela firmy, i w tej formie zakład działa do dziś, pod nazwą LABOR-PREC Mechanika Precyzyjna mgr inż. Andrzej Łączyński.
W przeszłości działaliśmy w oparciu o posiadaną koncesję na wykonywanie napraw maszyn wytrzymałościowych, wydaną przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie. Koncesja była okresowo weryfikowana przez Wydział Nadzoru OUM Warszawa.

Obecnie w LABOR-PREC wdrażany jest system jakości, związany z przygotowaniem do akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie. Firma jest członkiem organizacji POLLAB.
Pracownikami firmy są osoby o wysokim i wszechstronnym stopniu kwalifikacji zawodowych. Niezależnie do posiadanych kompetencji, pracownicy firmy odbyli specjalistyczne szkolenia z zakresu dotyczącego maszyn wytrzymałościowych i siłomierzy kontrolnych. Szkolenia te potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

Główny Urząd Miar Odbiór Świadectw ukończenia szkolenia
z zakresu badań maszyn wytrzymałościowych Inż. Jolanta Kosiba, inż. Bogdan Rysiński
Odbiera Andrzej Łączyński
Inż. Jolanta Kosiba wręcza świadectwo j.w. Lidii Łączyńskiej - LABOR-PREC,
W głębi przedstawiciele serwisu Zwick Polska i Andrzej Kucharski Labor-Prec
Kim są nasi Szanowni Klienci?

Mamy przyjemność i satysfakcję pracować dla Laboratoriów z n/w grup tematycznych:

 • budownictwo mieszkaniowe
 • budownictwo drogowe i autostradowe, w tym Laboratoria Drogowe
  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • budownictwo lotniskowe
 • zakłady prefabrykacji
 • zakłady ceramiki budowlanej
 • cementownie
 • betoniarnie
 • wytwórnie mas bitumicznych
 • zakłady przemysłu ceramicznego
 • zakłady pracy chronionej
 • akredytowane laboratoria badawcze i pomiarowe
 • Zakłady Lotnicze
 • Zakłady Wojskowe
 • instytuty:
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Instytut Techniki Budowlanej,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Instytut Szkła i Ceramiki,
  • CEBET,
  • Główny Instytut Górnictwa,
  • Instytut Energetyki,
  • Instytut Przemysłu Organicznego.
 • wyższe uczelnie techniczne
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł metalowy i odlewniczy
 • przemysł tworzyw sztucznych
 • zakłady przetwórstwa drzewnego
 • górnictwo
 • importerzy sprzętu laboratoryjnego
 • kolejnictwo