Przygotowanie do wzorcowańFirma posiądą zestawy siłomierzy kontrolnych w zakresie dla sił rozciągających do 100kN i dla sił ściskających do 3000kN.
Siłomierze posiadają świadectwa wzorcowań Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Wykonujemy sprawdzenie wskazań laboratoryjnych maszyn wytrzymałościowych w w/w zakresie sił. Przeprowadzamy regulację wskazań dla uzyskania odpowiedniej klasy dokładności pomiarowej. Przygotowujemy maszyny wytrzymałościowe, do odbioru przez Okręgowe Urzędy Miar, lub Laboratoria akredytowane.
Współpracujemy ze wszystkimi Okręgowymi Urzędami Miar w Polsce oraz z Głównym Urzędem Miar. Przygotowujemy maszyny do badania zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnych.

Badania do "zatwierdzenia typu" i legalizacji laboratoryjnej prasy wytrzymałościowej
f-my Walter+Bai, o nacisku 5000kN, dla elementów betonowych o wysokości do 3mb,
Laboratorium Politechniki Gdańskiej