Zadania - usługi specjalneFirma podejmuje wyzwania w wykonywaniu usług nietypowych - specjalistycznych. Przykładami są:

  • udział w ekspertyzie przy budowie hotelu Sheraton w Warszawie. Wykonywano pomiary siły dla płyt stropowych
  • wykonanie scenografii dla teatrzyku lalkowego Domu Kultury przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie
  • naprawa instalacji napędu i sterowania kurtyną p. pożarową w Teatrze Nowym w Warszawie
  • regulacje nastaw ciśnieniowych w tzw. zaworach oddechowych autocystern i cystern kolejowych
Pomiary siły dla płyt stropowych przy budowie hotelu Sheraton.